TR EN RU

Vizyon ve Misyon


Vizyon

Türkiye ekonomisine ve Türk ürünlerinin dünyada çapındaki kalite algısına katkı sağlayan, çevre dostu, öncü bir sanayi kuruluşu olmak. Türkiye’nin En Büyük İlk 500 Sanayi Kuruluşu arasında yer almak ve bu listede kalıcı olmak.


Misyon

  • Doğaya saygılı, yeşili koruyan, karbon ayak izini mümkün olabilecek en düşük seviyede tutan bir üretim yaklaşımını benimsemek ve çevreyle dost yenilikçi ürünler geliştirmek.
  • Alternatif yol ve yöntemler izleyerek enerji ve hammadde maliyetlerini en aza indirgemek ve teknolojiyi bir verimlilik kaldıracı olarak kullanmak suretiyle müşterilerimize kaliteden ödün vermeksizin rekabetçi fiyatlar sunmak.
  • Türkiye’de ancak ihtiyacın yarısı kadar üretilebilen ham yağ alanındaki açığı kapatacak, ülkemizi bu alanda ithalat mahkumiyetinden kurtaracak şekilde ileri teknolojinin sunduğu olanaklardan ve alternatif tohum çeşitlerinden yararlanarak yüksek verimlilikle çalışmak.
  • Tarlada tohumun ekilmesinden başlayarak tam entegre üretim yapmak suretiyle birbirini destekleyen halkalardan oluşan bir değer zinciri oluşturmak.
  • Müşterilerimize niteliği zenginleştirilmiş hammadde tedariği sağlamak.
  • Başta biyodizel olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına hizmet etmek. Teknoloji ile doğa arasındaki uyumlaşmanın artırılmasına katkıda bulunmak.
  • İşlerin tek seferde doğru yapılmasına ve müşterilerimiz için değer oluşturmayan tüm çalışmaları israf olarak kabul etmeye dayalı yalın üretim modelini benimsemek.
  • Oluşturulan değere halkın da ortak olmasına fırsat sunmak için daima halka açık olarak kalmak.