TR EN RU

Tam Rafine Bitkisel Yağ

Gıda amaçlı tüketime uygun ham, rafine ve yarı rafine yağ üretimi yapan Altınyağ, aynı zamanda ev tipi kullanıma yönelik ambalajlı yağ üretimi için de gerekli donanım ve ünitelere sahip bulunuyor. Tam rafine ambalajlı bitkisel yağ alanında Irak başta olmak üzere özellikle Ortadoğu pazarından gelecek fason üretim taleplerini karşılamaya muktedir olan Altınyağ, ürün ve hizmetlerini geniş bir yelpazeye yayıyor.

Yine kendi bünyesinde ürettiği ya da müşterileri ihtiyaçlarına göre dışarıdan temin edilen yarı işlenmiş yağı, gıda amaçlı tüketime uygun niteliğe getirmek üzere arıtma işlemleri uygulayan Altınyağ, böylelikle tam rafine bitkisel yağ üretimi yapıyor.

Altınyağ, rafinasyon işlemiyle yağı asit, mumsu maddeler ve fosfolipidlerden arındırmanın ötesinde tat olarak da beğeniyle tüketilebilir bir forma kavuşturuyor. Altınyağ’ın ürettiği tam rafine bitkisel yağ, üretimi yaptıran Altınyağ müşterisi firmalar tarafından doğrudan fabrikadan markete sunulabiliyor. Günlük 250 ton tam rafine bitkisel yağ üretim kapasitesine sahip Altınyağ, bu alanda Türkiye’nin yanı sıra Ortadoğu pazarında da faaliyet gösteriyor. 

Ham yağın rafine edilmesiyle elde ediliyor. Rafinasyon işlemi şu dört aşamadan oluşuyor:

1-   Nötralizasyon

Tohumların olgunlaşma, depolanma dönemleri ve ham yağ üretimi sırasında serbest yağ asidi bileşikleri çeşitli etkenlere bağlı olarak artar. Yağın tüketime uygun olabilmesi için asit değerinin standartlara uygun düzeye getirilmesi gerekir. Nötralizasyon; ham yağdaki yağ asitlerinin, gam, tortu ve istenmeyen maddelerin yağdan uzaklaştırılmasını sağlıyor. Tesiste bu işlem continu olarak separatörlerde yapılıyor. Bu ilk aşamada nötr yağda serbest yağ asitleri değeri açısından istenilen kaliteye ulaşılıyor. Yağda istenmeyen gum, asit, tortu gibi maddeler ise, fosforik asit ve kostik ile karıştırılarak sabun hammadesi olan ‘soap-stock’a dönüştürülüyor.

Yağda oluşan floklar ayırma separatöründe yoğunluk farkı ile yağdan ayrılıyor. Yağda kalan sabunun giderilmesi amacı ile yumuşak su ile karıştırılıp yıkama separatöründen geçirilerek yıkama yapılıyor. Yıkama separatöründen çıkan yağ, kurutucuda vakum altında kurutuluyor. Kurutulan yağ ağartma kademesine basılırken, bu aşamada düzenli olarak numune alınarak, serbest yağ asidi (FFA) ve sabun miktarı değerleri inceleniyor. 

2-   Ağartma

Bitkisel kaynaklı yağlarda bulunan en yaygın doğal renk verici klorofil maddeleridir. Uygun koşullarda depolanmayan tohumlardan elde edilen yağlarda doğal renk maddelerinin yanında oksidatif tepkimeler sonucunda oluşan bileşenleri de içerir; bu da bu yağların ağartma işlemini güçleştirir.

Ağartma işlemi ile katı sıvı adsorbisyonu sağlanıyor. Nötralize yağda kalan fosfolipitler, oksidasyon ürünleri, iz metaller ve sabun kalıntıları absorbanla tutuluyor. Nötralizeden çıkan yağ ağartma toprağı ile karıştırılıyor. Nötr yağda kalan renk veren maddeler ve ağır metaller, oksidasyon ürünleri ağartma toprağı ile filtre edilerek yağdan uzaklaştırılıyor.

3-   Vinterizasyon

Nötralizasyon ve ağartma işlemleri safsızlıklarından arındırılan yağlar, düşük sıcaklıklarda çökme eğiliminde olan bileşikler içerir. Yağda cinsine göre waxlar, stearinler ve erime noktası yüksek doymuş gliseridler bulunur. Vinterizasyon aşamasında bu maddelerin giderilmesi sağlanıyor.

4-   Deodorizasyon

Yağa istenmeyen koku ve tat veren uçucu maddeler (aldehit ve ketonlar, serbest yağ asidleri, oksidadif ürünler) yüksek ısıda parçalanarak, kuru buhar ile vakum altında işlemi uygulanması yoluyla yağdan uzaklaştırılıyor. 

Tam rafine yağ çeşitleri:

  • Tam rafine keten yağı
  • Tam rafine ketencik yağı
  • Tam rafine kanola yağı
  • Tam rafine ayçiçek yağı
  • Tam rafine soya yağı
  • Tam rafine mısırözü yağı
  • Tam rafine Aspir yağı