TR EN RU

Ortaklık Yapısı

 

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
Pay Sahibinin Adı Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 
Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayi A.Ş. 5.300.000.00  8,83
Mehmed Nureddin ÇEVİK  5.241.647.69  8,74
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4.692.775,29 7,82
Mehmet ÇETİNER 3.824.000,00 6,37
Şerif Hüseyin YALTIRIK  1.753.572,00  2,92
Diğer 39.188.005,02   65,31
TOPLAM SERMAYE 60.000.000,00  100,00 

 

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgiler
Nama / Hamiline Olduğu İmtiyazları (Kimin sahip olduğu türü) Bir Payın Nominal Değeri (TL)  Toplam (TL)  Sermaye Oranı (%) 
Hamiline (A) Grubu İmtiyazlı 0,01 11.440.997,54 19,07
Hamiline (B) Grubu Halka Açık 0,01  48.559.002,46 80,93
TOPLAM  60.000.000,00 100,00

  

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurtdışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği / İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın / Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 23.05.2000 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal Pazar