TR EN RU

Ortaklık Yapısı

 

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
Pay Sahibinin Adı Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Pay Oranı (%) 
Mehmed Nureddin ÇEVİK 11.458.008,12  10,91
Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. 5.962.356,75 5,68
Şerif Hüseyin YALTIRIK   2.473.751,00  2,36
Diğer 85.105.884,13  81,05
TOPLAM SERMAYE 105.000.000,00  100,00 

 

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgiler
Nama / Hamiline Olduğu İmtiyazları (Kimin sahip olduğu türü) Bir Payın Nominal Değeri (TL)  Toplam (TL)  Sermaye Oranı (%) 
Hamiline (A) Grubu İmtiyazlı 0,01 20.021.745,686 19,07
Hamiline (B) Grubu Halka Açık 0,01  84.978.254,314 80,93
TOPLAM  105.000.000,00 100,00

  

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Yurtdışı Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği / İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın / Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 23.05.2000 Türkiye Borsa İstanbul Ulusal Pazar